Выборы в Верховную Раду

Програма Комуністичної партії України

Україна опинилась у тяжкій соціально-економічній та гуманітарній кризі. Диктатура олігархії, беззаконня і непідсудність багатіїв, зруйноване господарство, "розтоптаний" зовнішніми кредиторами державний суверенітет, бідність та відсутність соціальних гарантій, падіння суспільної моралі — це реальність, яку капіталізм приніс Україні.

Відмова від соціалістичного шляху виявилася фатальною помилкою. Єдиний вихід із ситуації — демонтаж капіталістичних відносин, спрямування суспільства і держави в надійне русло соціалістичного розвитку.

Ми віримо у можливість побудови демократичного суспільства без експлуатації людини людиною.

Ми прагнемо ліквідації диктатури капіталу і встановлення справжнього народовладдя.

Ми будемо будувати економіку у центрі якої — найповніше задоволення матеріальних і духовних потреб людей, досягнуте не за рахунок експлуатації, а шляхом раціонального та ефективного розподілу створених суспільством матеріальних благ.

Ми пропонуємо народу альтернативу капіталістичному занепаду — соціалістичне суспільство справедливості та гуманізму.

У зв’язку з цим ми забезпечимо:

Перемогу над безробіттям, бідністю і відсталістю

 • Конституційне підтвердження права народу на володіння природними ресурсами, землею, виробничими активами. Закріплення за державою права на їхнє використання в інтересах суспільства.
 • Повернення у державну власність підприємств базових секторів економіки.
 • Забезпечення розвитку наукомістких секторів і виробництв. Частка продукції машинобудування в структурі ВВП має становити не менше 30%, частка наукомісткої продукції — не менше 15%.
 • Заборона купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.
 • Зміцнення державних банків, які будуть кредитувати промисловість і сільгоспвиробника під низький процент.
 • Державна підтримка виробництва вітчизняних ліків, побутової техніки, одягу та взуття.
 • Забезпечення сталого зростання доходів трудящих. Частка оплати праці в собівартості продукції — не нижче 60%.
 • Державна монополія на виробництво і реалізацію алкогольних та тютюнових виробів.
 • Державна підтримка кооперативних господарських об’єднань громадян, насамперед — кооперативів селян.
 • Забезпечення щорічних інвестицій у розвиток села не менше 7% ВВП.
 • Повне оподатковування офшорних операцій, заборона офшорним компаніям володіти акціями українських підприємств.
 • Перехід до системи прогресивного оподатковування та введення податків на споживання предметів розкоші.
 • Посилення державного контролю над ціноутворенням.
 • Відтворення мережі державних та комунальних підприємств роздрібної торгівлі, послуг, аптек.
 • Щоквартальне індексування прожиткового мінімуму, пенсій, зарплат, стипендій з урахуванням реальної інфляції.
 • Встановлення заробітної плати працівникам бюджетної сфери на рівні середньої по промисловості. Надання медикам, працівникам культури та освіти, які працюють у державних установах, статусу державних службовців.
 • Збереження та розширення соціальних пільг.
 • Скасування підвищення пенсійного віку. Забезпечення поваги та гідного життя ветеранам. 
 • Змушення приватного капіталу виконувати соціальні зобов’язання (зарплати, відпустки, умови праці робітників, пенсійне страхування, дотримання екологічних стандартів).
 • Повернення трудових заощаджень.
 • Конституційне гарантування першочергового фінансування соціальних видатків. 

Перемогу над корупцією

 • Законодавче закріплення проведення референдумів у вирішенні важливих суспільних питань.
 • Надання профспілкам права законодавчої ініціативи.
 • Введення виборності суддів.
 • Заборона приватизації державних підприємств. Введення відповідальності за доведення їх до банкрутства.
 • Ліквідація статусу недоторканості для представників влади.
 • Жорстке покарання за зловживання владою.
 • Скорочення видатків на утримання керівних осіб.
 • Прийняття Закону, який унеможливить сімейственість і клановість кадрів.
 • Розширення повноважень Рахункової палати.
 • Перехід до формування Державного бюджету "знизу".

Зміцнення державного суверенітету

 • Пріоритет зовнішньої політики — вступ до Митного союзу, Єдиного економічного простору, Євразійського економічного союзу.
 • Припинення співробітництва із МВФ. Перегляд всіх нерівноправних міжнародних договорів, у першу чергу — в рамках СОТ.
 • Конституційне закріплення нейтрального та позаблокового статусу України.
 • Розроблення нової концепції оборони, яка буде відповідати сучасним вимогам.
 • Забезпечення переозброєння армії кращими вітчизняними зразками техніки.
 • Забезпечення соціального захисту військовослужбовців. Надання їм статусу державного службовця. 

Збереження здоров’я українського народу

 • Надання громадянам безкоштовної медичної допомоги.
 • Відродження державної мережі медичних установ, насамперед — у малих містах та територіях сільрад.
 • Забезпечення модернізації медичних установ, передусім — пологових будинків та дитячих лікарень.
 • Забезпечення закупівлі та надання за державний кошт ліків, критично необхідних для збереження життя громадян України.
 • Збільшення державних витрат на поліпшення умов життя людей з обмеженими можливостями.
 • Забезпечення контролю за якістю продуктів харчування, товарів широкого вжитку та медичних послуг.
 • Посилення відповідальності за екологічним довкіллям.

Доступність якісної освіти

 • Повернення до державної безкоштовної дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти.
 • Забезпечення належного фінансування державних навчальних закладів. Щорічне виділення на освіту 10% від ВВП.
 • Модернізація матеріальної бази навчальних закладів державної форми власності.
 • Розширення державних замовлень на фахівців виробничих професій. Забезпечення гарантій першого робочого місця для молодих фахівців та безкоштовного підвищення кваліфікації і перекваліфікації робочої сили.
 • Впровадження системи матеріальної та соціальної допомоги молодим педагогам, особливо тим, які працюють у сільській місцевості. 

Вирішення житлової проблеми і подолання занепаду ЖКГ

 • Розгортання масштабного будівництва соціального житла.
 • Надання громадянам житла на правах державної та комунальної оренди без права приватизації, щоб виключити можливість спекуляції.
 • Встановлення орендної плати за житло на рівні не вище 10% від прожиткового мінімуму, передбачення додаткових знижок для осіб, які користуються пільгами.
 • Зобов’язання роботодавців забезпечувати житлом своїх працівників.
 • Повернення в державну власність об’єктів ЖКГ. Встановлення тарифів державою відповідно до єдиної тарифної сітки.
 • Видатки на комунальні послуги не повинні перевищувати 10% доходів сім’ї.
 • Посилення відповідальності за афери з житлом. 

Моральне оздоровлення суспільства

 • Збільшення чисельності та рівня фінансування державних культурних установ, бібліотек, книжкових магазинів, передусім — у малих містах та сільській місцевості і підвищення рівня соціальної захищеності їх працівників.
 • Відродження мережі державних оздоровчих установ для дітей.
 • Заборона пропаганди сексуальної розбещеності, насильства, расизму, ксенофобії та національної ворожнечі.
 • Введення кримінальної відповідальності за героїзацію осіб, які співробітничали з нацистським режимом та тих, хто сьогодні пропагує ці ідеї.
 • Створення державних ефективних програм щодо подолання алкоголізму, наркоманії й СНІДу серед молоді.
 • Підтримку канонічної Православної церкви і віруючих інших конфесій.
 • Надання через референдум російській мові статусу другої державної.

Тільки Комуністична партія, яка ставить собі за мету ліквідацію диктатури капіталу і бореться за побудову соціалізму, може розв’язати всі питання, що стоять перед суспільством.

-7
+8
Источник: cvk.gov.ua
Просмотров: 2719
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
 • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
 • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
 • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
 • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
 • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
 • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
 • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
 • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

9
Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
 • 5/10
  10.08.2012 06:39 штурман
  Знову гарні слова, за які, після досягнення своєї мети цими пройдисвітами, ніхто і ломаного гроша не дасть. Одним словом бла-бла-бла....]:->
  • 0/10
   10.08.2012 06:54 fb-100002467687838 для штурман
   Симоненко и без хабарей  — Ха — Ха — ХА !*OK*
   • 4/10
    без хабарів нє Сімонєнко а ми не можемо.нас так привчили що так саме просто вирішувати любі питання.за останні роки скільки змінилося руководства-а хабарі несуть і несуть,а вони беруть і беруть.треба починати з законодавства.треба його упорядочити-а то ві
  • 5/10
   жаль что в 1992 не запретили КП, очень жаль.
   Что они сделали за 20 лет в парламенте кроме продажи голосов?
   • 5/10
    ...ще добре збагатилися і збагатили своє оточення, але це для них звична справа — партійні бонзи і в СРСР про себе, коханих, ніколи не забували, одночасно вішаючи локшину про справедливість та рівність народу....:-(]:->
   • 4/10
    а причём здесь название.а сегодняшние политики они что с кустов вылезли.откуда у них капиталы стартовые.только комунисты тогда имели доступ к активам.и грабили и вывозили тонами золото.брюлики.как раз мне кажется сейчас там остались самые пронародные люди
    • 4/10
     06.10.2012 00:10 Александр Jeepo
     а то,что у кого-то 2 квартиры.так это веяние времени.многие предприимчивые люди вкладывали деньги в доп.доход для семьи.сдача жилья это стабильный доход.посмотрите какие дома у руководителей госпредприятий,а они же под контролем власти.и на одной з/плате
 • 2/10
  21.08.2012 22:54 vinogradovs
  Достойне КПУ невижу.У каждого человека конечно свое мнение,но я думаю что должен быть тот,кто невыгоден ЕС.и Америке.
  *OK*
Комментарии
Новости про выборы в Раду
Войти